Om oss

GIFTS er en frivillig organisasjon som er dedikert til ideen om at alle kan gjøre noe for å hjelpe noen andre. Videre tror vi det å tilrettelegge for at unge mennesker får møte andre kulturer, og lære mer om andre deler av verden, er en av de beste måtene å sikre at våre barn vokser opp til å bli inspirert, sosialt involvert og utvikler en gjensidig respekt for hverandre. 

Dette gjør vi:

  • Samler inn sko og annet fotballutstyr under Norway Cup som tidligere eiere har vokst ifra, så dette igjen kan bli til nytte og glede for barn og unge i Gambia.
  • Vi drifter 4 fotballskoler i Gambia. Gjennom GIFTS får 700 barn trene sammen en gang i uken, under veiledning av voksne, i trygge omgivelser.
  • Siden 2003 har vi organisert og drevet en årlig fotballturnering i Gambia, the GIFTS Cup, som tar sikte på å bli en internasjonal turnering.
  • Arbeider for at minst et jentelag og et guttelag  fra Gambia deltar i Norway Cup, verdens største fotballturnering, såfremt det er økonomi til det.

Saul Sowe kjenner Gambia godt og har i flere år arbeidet med veldedighet på privat basis. Han har blandt annet mottatt “High Order of the Republic of Gambia” for sitt arbeid og sine prestasjoner innenfor sport og helseprosjekter.

Kari Jaquesson er anerkjent for sitt bidrag innen trening, helse, kosthold og livsstil. Hun er også en ivrig skribent og har et sterkt engasjement i både lokale og internasjonale saker. I 2003 var hun med å starte GIFTS og hun er en viktig pådriver i organisasjonen.